UTTA z Otmického polesí

Utta z Otmického polesí

zakladatelka chovu Malého münsterlandského ohaře CHS Zimní vrch

 6. března 2007

matka:  Bela z Bílé Telče

otec: Kastor EBEN-EZER

DKK 0/0

6 x V, 5x CAC, 1x Res. CACIB, 4x CACIB, BOB, BIG 4, INTERCHAMPION de Bounty, Poland, Katowice-winner of the exhibition.

PZ – I. cena, MVZ – I. cena CACT, nos 4