KYRA Zimní vrch

DIANA Zimní vrch & BENNO vom Hollenburgerwald

narozena 6.4.2022

 VN2

DUO CACIB BRNO – V1, CAC, CACIB, BOB