AIDA Zimní vrch

Aida Zimní vrch

DKK A/A

Výborná, CAC

ZV – I. cena, ZVP – I. cena, PZ – I. cena, LZ – I. cena, VZ – I. cena, nos 4

(VJP I.Prize, HZP I. Prize, Special water work I. Prize, Forest exams I. Prize, VGP I. Prize)

                              

OČEKÁVÁM VRH LÉTO 2021